Home / FAQ / Konsulencë kombëtare dhe ndërkombëtare në përpilimin e Regulloreve të TIK sipas standardeve ISO 9001 dhe ISO 27001 dhe Mirëmbajtja e Sistemeve Informative.

Konsulencë kombëtare dhe ndërkombëtare në përpilimin e Regulloreve të TIK sipas standardeve ISO 9001 dhe ISO 27001 dhe Mirëmbajtja e Sistemeve Informative.

Top