Home / Shërbimet tona

Shërbimet tona

Kompania jonë ofron shërbim të plotë të teknologjisë informative nga bazike deri më komplekse për biznese dhe industri të ndryshme. Sektori i zhvillimit softuerik është i fokusuar në zhvillimin e aplikacioneve softuerike sipas kërkesave të klientit qofshin ato të thjeshta apo më komplekse. Sektori i rrjetave dhe telekomunikimit ofron shërbimet e instalimit, konfigurimit dhe implementimit të rrjetave kompjuterike, sistemit të kamerave, alarmit. Sektori i trajnimit ofron trajnime nga bazike në të avancuara për çdo moshë. Sektori i përkrahjes teknike ofron përkrahjen teknike 24/7/365 me marrëveshje apo përgjigje në kërkesat e juaja.

Top