Home / Event / Ndërrimi i formës së biznesit

Ndërrimi i formës së biznesit

Oct
10

Nga data 10.10.2019 N.SH COM-ING ka ndryshuar formën e biznesit duke kaluar në shoqëri me përgjegjësi të kufizuara – SHPK me emrin e ri COMINGPE ShPK. Emri tregtar i kompanisë mbetet COM-ING. Kjo ka ndodhur për arsye që të kalojmë në model me të avancuar të biznesit i cili do të na mundësojë rritje edhe më të madhe, aksione të biznesit që do të janë në dispozicion të rinjve të talentuar, dhe kërkimin për investitor potencial të brendshëm dhe të jashtëm. COMINGPE ShPK është trashëgimtar i ndërmarrjes COM-ING dhe jo biznes i ri, pra te gjitha punët dhe referencat trashëgohen ashtu si edhe të dhënat ne Agjencinë e Regjistrimit të Biznesit (ARBK) dhe Administratën Tatimore të Kosovës (ATK).

Ceritifkata e Biznesit me te gjitha aktivitetet : Certifikata_COMINGPE_ARBK_komplete

Top