Home / Shërbimet

Shërbimet

Konsulencë kombëtare dhe ndërkombëtare në përpilimin e Regulloreve të TIK sipas standardeve ISO 9001 dhe ISO 27001 dhe Mirëmbajtja e Sistemeve Informative.

Integrimi i sistemeve informative

Shërbime telekomunikuese

Rishitja, instalimi dhe konfigurimi i softuerëve dhe hardeurit

Zhvillimi i aplikacioneve

Trajnimi i të rinjëve në Teknologjinë Informative dhe Komunikese

….

Top